Iškilo klausimų? Tel. pasiteiravimui: +37067203766; +37067000559

Prekių pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos su prekių įsigijimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.


2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas įsipareigoja:

- sumokėti Pardavėjui už užsakytas prekes, ir jas priimti.

- pateikti pilną ir teisingą informaciją.

- pasikeitus duomenims nedelsiant informuoti Pardavėją.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.


3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

- sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Griebk.Lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

- gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo duomenys ir neperleisi jų tretiesiems asmenims.

- pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

- kartu su užsakytomis prekėmis pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą).

- negalėdamas pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogą, grąžinti sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.

3.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po sąlygų pasikeitimų naudojasi Griebk.Lt, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.


4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Griebk.Lt Pirkėjas gali pirkti visą parą.

4.2. Visos kainos nurodytos eurais. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas, pasikeitus mokesčių dydžiams.

4.3. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

4.4. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti naudojantis el. bankininkyste, kortele online, kortele vietoje (atsiimant prekes Vilniuje), bankiniu pavedimu pagal gautą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

4.5. Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimą pavedimu, įsipareigoja atlikti mokėjimą per 2 kalendorines dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos išrašymo datos.

4.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

4.7. Pirkėjui atsiskaitant pavedimu Pardavėjas įsipareigoją informuoti Pirkėją apie pinigų gavimą, išsiunčiant informacinį pranešimą į užsakyme nurodytą elektroninio pašto adresą.


5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas gali rinktis šiuos pristatymo būdus: į pasirinktą paštomatą, paštu, kurjeriu arba atsiėmimas iš Pardavėjo vienu iš Pirkėjo pasirinktų adresų. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą ir prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekės išsiunčiamos ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo momento. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl netikėtų aplinkybių.

5.4. Pirkimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita-faktūra) pristatomas kartu su užsakytomis prekėmis. Pirkėjui pageidaujant sąskaita-faktūra gali būti išsiųsta į užsakymo metu nurodytą elektroninį paštą.

5.5. Pirkėjas sutinka kad tais atvejais, kai prekės siunčiamos tiesiogiai iš tiekėjo sandėlių, Pardavėjas gali pateikti tiekėjui duomenis, reikalingus siuntos pristatymui (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenis). Siunčiant prekes tiesiogiai iš tiekėjo sandėlių Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui sąskaitą-faktūrą užsakyme nurodytu el. paštu.

5.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti pristatymo kainas ir pirkimo sumą nemokamam pristatymui gauti. Visos kainos pateikiamos parduotuvės puslapyje "Prekių pristatymas, kainos", bei nurodomos užsakymo užbaigimo metu pasirenkant pristatymo būdą.

5.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės jeigu prekės nėra pristatytos dėl Pirkėjo klaidingai nurodytų kontaktinių duomenų.

5.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.9. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna komplektacija.

5.10. Pirkėjui nurodžius netikslų adresą, ir dėl šios priežasties užsakymui grįžus pas Pardavėją, pageidaujant užsakymą persiųsti tiksliu adresu, Pirkėjas įsipareigoja padengti persiuntimo išlaidas pats.

5.11. Pirkėjui nenurodžius pageidaujamo paštomato Pardavėjas pasilieka teisę savarankiškai pasirinkti paštomatą į kurį bus pristatyta siunta, vadovaujantis siuntų pristatymą į savitarnos terminalus teikiančių bendrovių puslapyje nurodytais adresais, atsižvelgdamas į Pirkėjo nurodytą gyvenamosios vietos adresą.

5.12. Pirkėjui laiku neatsiėmus siuntos, pinigai, sumokėti už prekių pristatymą, nėra grąžinami ir Pirkėjas įsipareigoja papildomai sumokėti už Siuntos grąžinimą Pardavėjui. Ši suma bus išskaičiuota iš grąžinamos Pirkėjui sumos. 


6. Prekių duomenys, kokybė, garantijos

6.1. Visi parduodamų prekių duomenys nurodomi prie prekės aprašyme.

6.2. Prekių gali būti pavaizduota daugiau nei 1 vieneto kaina.

6.3. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, todėl originalių prekių pakuotės gali atrodyti kitaip nei pavaizduota.

6.4. Pardavėjas atskiroms prekėms gali suteikti atitinkamą garantiją, kurios konkretus terminas ir sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.


7. Rinkodara ir informacija

7.1. Pardavėjas gali organizuoti įvairias akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pakeitimas galioja nuo pakeitimo momento.

7.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia el.paštu. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų pranešimų dėl paslaugų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM, ar dėl neteisingai nurodytų duomenų.

7.4. Pirkėjo duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.


8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje Griebk.Lt, Pirkėjas pateikia užsakymo metu prašomus duomenis, reikalingus tinkamam užsakymo įvykdymui, kuriuos Pardavėjas gauna tiesiogiai iš Pirkėjo inicijavus pirkimą.

8.2. Pirkėjui pateikus užsakymą, laikoma, kad jis:

- sutiko pateikti savo asmens duomenis,

- sutiko su Taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų tvarkymo politika,

- neprieštarauja, kad Pardavėjas Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

8.3. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų užsakymo metu pateikimą. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti parašius mums elektroniniu paštu.

8.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Griebk.Lt duomenų bazėje. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų vykdymo, kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

8.5. Užsiprenumeravus naujienlaiškį Pirkėjas sutinka, kad jam būtų siunčiami laiškai su informacija, kuri Pardavėjo manymu gali būti įdomi Pirkėjui. Pirkėjas gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių gavimo.

8.6. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis, tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir(ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo duomenų. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir(ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tėvai ar globėjai.

8.7. Mes gerbiame klientų konfidencialumą. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra pateikiama užsakymo metu parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita nurodyta informacija), yra renkama tik tam, kad: įvykdyti pirkėjų užsakymus, išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu. Sustabdžius el. parduotuvės Griebk.Lt veiklą, visi surinkti vartotojų duomenys bus negrįžtamai sunaikinti.

8.8. Pirkėjo duomenis gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

8.9. Jei Griebk.Lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.


9. Slapukai

9.1. Jums besilankant, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda atpažinti jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymąsį interneto svetainėje bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę jūsų naudojimui. Slapukai naudojami, kad:

- prisiminti savo nustatymus;

- sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;

- siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje;

- atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad lankytojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

9.2. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.


10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.