Asmens duomenų tvarkymas

Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje Griebk.Lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tik užsakymo vykdymo tikslais.

Pirkėjas taip pat sutinka, kad nurodytu el. pašto adresu jam būtų siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.